Styrelsens sammansättning

 • Ordförande    Andrè Rönström
 • Sekreterare    Helen Utterström/ Theodor Zätterström
 • Ledamot         Boushra Altaie
 • Ledamot.                  Daniel Bergne
 • Suppleant       Ulrika Lehman

Mejla oss: 

sekreterare.atten3@telia.com

Skicka post:

Brf Ätten 3
Förlandagränd 54
12572 Älvsjö


 

Leverantörer

 • Ekonomisk förvaltning       BokförningNorrort AB
 • Fastighetsservice          NKG TryggFastighet AB
 • Gräsklippning                            Förvaltningsservice AB
 • Snöröjning                                  Växthuset Utveckling AB
 • El                    Fortum Markets AB
 • Hiss               Mankan Hiss AB  
 • TV/bredband/telefoni              Comhem AB
 • Fjärrvärme                                   Fortum värme AB
 • Städ               Eliades Castillo
 • Vatten och hushållsavfall       Stockholm vatten VA AB
 • Sophantering                             Ragn-sells ABTidigare färdigställda projekt

 2010

 • Stambyte

 2014

 • Byte av rör mellan husen
 • Tätningar av taken
 • Hissar
 • F.d dagislokal ombyggd till: föreningslokal med kök, WC/dusch, kontor, ett förråd, samt 3 st nya lägenheter med tillhörande förråd.
 • Montering och installation av magnet/partikel filter i värmecentralen

 2016

 • Byte till 3-glasfönster i samtliga lägenheter
 • Renovering av fasad
 • Renovering av tak
 • Byte av balkong/loftgångsräcken
 • Inglasning av balkonger på hus 68
 • Målning av trapphus
 • Nybyggnation av uteplatser till bottenvåningsentréer

 2017

 • Inglasning av balkonger på hus 44 och 84
 • Trappräcken till bottenvåningstrappor och samtliga källarnedgångar utifrån
 • Bortagning av gammal växtlighet utmed fasaderna och breddning 
 • Platsättning av platsen framför bottenvåningarnas lägenheter samt nya trappor från varje lägenhet på bottenvåningarna
 • Ny asfaltbeläggning utmed varje hus entrésida


2018 

 • Inga väsentliga händelser


2019

 • Inga väsentliga händelser

2020
Planerade projekt

 • Uteplatser med grillmöjlighet och lekplats
 • Ny lösning för sophantering
 • Nya parkeringsplatser