Välkommen!

Vår föreningen bildades på våren 2001 och föreningens registreringsdatum hos Bolagsverket är 2001-05-31. Redan på våren 2002 beslöt medlemmarna i Brf Ätten 3 med god marginal på köpstämman, att köpa fastigheten av Svenska Bostäder.  
Fastigheten Ätten 3 förvärvades från Svenska Bostäder, köpekontraktet undertecknades 2007-12-14 med tillträde 2008-01-21.


Förvaltningsobjekt

Föreningen innehar tomträtt till, samt förvaltar fastigheten Ätten 3, i Stockholms kommun och län. Föreningens fastighet är bebyggd med 3 st bostadshus uppförda 1967, ursprungligen innehållande 72 st lägenheter, efter ombyggnation 2014, 75 st lägenheter (8 hyreslägenheter och 67 bostadsrätter) med en total bostadsarea om 5.985 kvm, 1st föreningslokal, WC/dusch samt förråd.

Fastigheten Ätten 3 har blivit K-märkt i augusti 2008 av Stockholms Stadsmuseum. K-märkningen är grön, vilket innebär att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detta medför att Stockholms Stadsmuseum alltid bör tillfrågas före om-, till- och andra byggnationsarbeten som kräver bygglov.


Föreningslokal

Föreningslokalen är utrustad med ett kök utan ugn och spishäll. WC/dusch finns i korridoren som öppnas med samma nyckel som lokalen. Bokningsinstruktioner finns under flik "Övrigt".

 

Uthyrning av källarlokaler

I fastigheten finns flera källarförråd och några av dessa hyrs ut till våra medlemmar.


Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen är tecknad i Länsförsäkringar.

 

Medlemskap i Bostadsrätterna

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna där man bland annat kan få hjälp med diverse viktiga frågor.

Sopsortering

Föreningen har sopkärl för hushållsavfall


Parkeringsplatser

Föreningen har idag 18 parkeringsplatser för uthyrning till medlemmar. Vid årsskiftet stod 30 medlemmar på väntelistan.


Gruppanslutning bredband/TV/Telefoni

​Föreningen har avtal med Tele 2 AB (tid. ComHem) om gruppanslutning för bredband/TV/Telefoni fr o m 1 december 2010. Efter stadgeändring 2011 betalar alla medlemmar en avgift på 252 kr/månad oavsett om man nyttjar tjänsterna eller ej.Årsredovisning

Årsredovisning Brf Ätten 3 2021.pdf
Årsredovisning Brf Ätten 3 2020.pdf
Årsredovisning 2019, brf Ätten 3.pdf
Årsredovisning 2018, brf Ätten 3.pdf
Årsredovisning 2017, brf Ätten 3.pdf

Stadgar

Stadgar 2018 brf Ätten 3.pdf

Energideklaration

Energideklartion brf Ätten 3, 20181214.pdf

Vid frågor kontakta styrelsen:           Vid frågor rörande ekonomi kontakta Leif Gislefoss

sekreterare.atten3@telia.com           leif@bokforingnorrort.se
 

Brf Ätten 3                    Brf Ätten 3
Förlandagränd 54                 c/o Leif Gislefoss
12572 Älvsjö                   Kubbegatan 51, lgh 1202

                         128 67 Sköndal