Styrelsens sammansättning

 • Ordförande    Andrè Rönström
 • Sekreterare    Helen Utterström
 • Sekreterare    Izabell Makiela
 • Ledamot      Rasmus Kalén
 • Ledamot                   Theodor Zätterström
 • Ledamot         Boushra Altaie
 • Suppleant                Daniel Bergne

Valberedning:
 • Ingegard Perrson
 • Rose-Marie Blom
 • Felipe Fernandez

Mejla oss: 

sekreterare.atten3@telia.com

Skicka post:

Brf Ätten 3
Förlandagränd 54
12572 Älvsjö

Fakturor skickas till:
inbox.lev.947072@arkivplats.se


 

Leverantörer

 • Ekonomisk förvaltning    BokförningNorrort AB
 • Fastighetsservice        NKG TryggFastighet AB
 • Gräsklippning                        Förvaltningsservice AB
 • Snöröjning                              Växthuset Utveckling AB
 • El                  Fortum Markets AB
 • Hiss             Mankan Hiss AB  
 • TV/bredband/telefoni        Tele2 AB
 • Fjärrvärme                              Fortum värme AB
 • Städ             Eliades Castillo
 • Vatten och hushållsavfall   Stockholm vatten VA AB
 • Sophantering                          Ragn-sells ABTidigare färdigställda projekt

 2010

 • Stambyte

 2014

 • Byte av rör mellan husen
 • Tätningar av taken
 • Hissar
 • F.d dagislokal ombyggd till: föreningslokal med kök, WC/dusch, kontor, ett förråd, samt 3 st nya lägenheter med tillhörande förråd.
 • Montering och installation av magnet/partikel filter i värmecentralen

 2016

 • Byte till 3-glasfönster i samtliga lägenheter
 • Renovering av fasad
 • Renovering av tak
 • Byte av balkong/loftgångsräcken
 • Inglasning av balkonger på hus 68
 • Målning av trapphus
 • Nybyggnation av uteplatser till bottenvåningsentréer

 2017

 • Inglasning av balkonger på hus 44 och 84
 • Trappräcken till bottenvåningstrappor och samtliga källarnedgångar utifrån
 • Bortagning av gammal växtlighet utmed fasaderna och breddning 
 • Platsättning av platsen framför bottenvåningarnas lägenheter samt nya trappor från varje lägenhet på bottenvåningarna
 • Ny asfaltbeläggning utmed varje hus entrésida


2018 

 • Inga väsentliga händelser


2019

 • Inga väsentliga händelser

2020

 • Ny lösning för sophantering
 • Nya parkeringsplatser
2021
 • Ny stentrappa ned från vändplan vid hus 44, i April.
 • Fiberanslutning av IP Only, till de återstående 12 lägenheterna.
 • Ny lösning för sophantering med 2 nedgrävda kärl, moloker, för hushållssopor och matavfall har tagits i bruk

Planerade projekt

 • Nya belysningar och armaturer i trapphus och källarplan. Samt nya ljuskällor i samtliga
  loftgångsarmaturer.
 • Ny bygglovsansökan för extra p-platser.
 • Se över nuvarande gruppavtal med Tele2 samt eventuella alternativ via fiber.
 • Se över möjlighten till energi- och kostnads-besparingar med exempelvis solceller och bergvärme