Information från styrelsenBokningsinformation för gästlägenhet

gästlägenhet Ätten 3_2019.pdf

Fasadprojektet med Interoc

Då fasadprojektet avslutats finns fortfarande garantitid över utförda arbeten och produkter som i våra lägenheter framför allt handlar om balkonginglasningar, fönster och balkongdörrar.

Har man något bekymmer med något av detta så ska det felanmälas till Interoc per e-mail till service@interoc.se . Var noga med att beskriva eventuella bekymmer så noggrant som möjligt och lämna kontaktuppgifter och lägenhetsnummer. Skicka gärna en kopia till sekreterare.atten3@telia.com


Bruksanvisning för balkonginglasingssystem

Användar manual balkonginlasningar Förlandagränd 40-52 och 76-88.pdf